< bgcolor="white" text="#000000" link="#0000ff" vlink="#800080" alink="#ff0000" style="font-size=12px;">
Projekty
Powrót do strony głównej
Inny obiekty
Strona główna
Projekty
Galeria Sudecka przy Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze.  

Projektowana Galeria Sudecka jest kompleksem usytuowanym na terenie byłego Centrum Handlowego. Powierzchnia: 88 000m2 Ze względu na rozmiary w rzucie budynek podzielono dylatacjami termicznymi na 12 konstrukcyjnie niezależnych części. Poszczególne części budynku posiadają różne wymiary w rzucie, najwieksza część posiada wymiary 79,6x77,4 m  Model budynku galerii wykonano przy użyciu programu Autodesk Revit Structure. Analizę statyczną wykonano programem Autodesk Robot Structural Analysis Professional


Wizualizacja modelu. widok na część 10 od strony wejścia głównego

Wizualizacja modelu. widok na część 8 - świetlik